недеља, 21. октобар 2012.

Suverenitet naroda i građana

Suverenitet ili suverenost označava najvišu vlast dakle vlast od koje nema više vlasti. Pojam suvereniteta ima više značenja. Govori se tako o suverenitetu države, suverenitetu nacije i suverenitetu građana ili narodnom suverenitetu.
Suverinitet države obuhvata dve komponente, to su:Suprematija državne vlasti i Nezavisnost države od inostranstva. Suprematija državne vlasti znači da je državna vlast najviša i najjača vlast na teritoriji jedne države. Nezavisnost države od inostranstva pak znači da je država nezavisna u donošenju svojih odluka u odnosu na druge države. Suverenitet države je prema tome bitno obeležje države, bez suvereniteta država praktično i ne postoji u protivnom smislu reči.

Suverenitet nacije označava prava nacije na samoopredeljenje uključujući i prava na oceljenje.

Suverenitet građana ili narodni suverenitet – to znači da su građani nosioci najviše vlasti.

Međutim nije oduvek tako bilo. U starom Egiptu postojaloa je piramida vlasti. Na vrhu je bio bog Ra, ispod boga je bio faraon, pa sveštenici, pa zemljoradnici i na kraju robovi. U srednjem veku je pak postojalo shvatanje da vladar vlada po milosti božjoj, drugim rečima da je bog taj koji je odredio vladara. Ovakvo shvatanje razvija se čak i početkom novoga veka. Francuski teoretičar Žan Bodel* koji je tvrdio da je suverenitet neograničen ali da je ljegov nosilac vladar, pa otuda i danas sinonim za cara, kralja jeste suveren. Čak i danas ima država u svetu u kojima se vlada po milosti božjoj (Jordan, Saudijska arabija). Najveći broj država su danas parlamentarne države. Čak su i skoro sve monarhije parlamentarne, to znači da imaju ustav kojim se regulišu i uređuju odnosi u tim državama a narod kao nosioc suvereniteta taj svoj suverenitet privremeno, najčešće na četiri godine, prenosi izabranim predstavnicima a njih građani biraju na slobodnim izborima da bi posle četiri godine se suverenitet ponovo vraćao narodu. Suverenitet građana se može ostvariti neposredno i posredno. Način nije važan već je važno da suverenitet postoji jer suverenitet građana predstavlja suštinu demokratije a demokratija je oblik ostvarivanja te suštine. Razvoju suvereniteta građana mnogo su doprineli mislioci u novom veku:

Princip suvereniteta prvi put je proklamovan u američkoj deklaraciji o nezavisnosti 4. Jula 1776. U Srbiji princip suvereniteta građana se proklamuje ustavom iz 1903.god. slično je to i ustavu kraljevine SHS iz 1921 godine. Ustav Srbije i Jugoslovenske federacije 1947 i 1946 proklamuje da sva vlast proizilazi iz naroda i pripada narodu. Ustavi iz 1963 i 1974 god uvode pojam radnog naroda da bi se ustav iz 1990. i 2006.god. ponovo vratili na klasičnu formulaciju.

Нема коментара:

Постави коментар