недеља, 02. децембар 2012.

Višepartijski sistem

Politički pluralizam označava postojanje većeg broja političkih ideja i političkih stavova koji su međusobno u konkurenciji a ponekad su čak i suprotni. Od političkog pluralizma treba razlikovati politički monizam, a pod politočkim monizmom se podrazumeva postojanje samo jedne političke ideje i najčešće je to vladajuća ideologija. politički pluralizam se može ostvarivati na različite načine. Najčešće se ostvaruje preko partijskog pluralizma ali se može ostvarivati i na druge načine kao što su javne tribine, sloboda štampe i druge slične načine. Političke partije prema kojih se politički pluralizam najčešće ostvaruje nastale su još u Antičkom periodu u staroj grčkoj su postojala atinska i makedonska heterija u vreme Filipa i Aleksandra makedonskog, a postojala je i Pitagorejska heterija.
Heterije u antičkom periodu međutim su se dosta razlikovale od modernih političkih partija jer su više bila udruženja građana a mnogo manje političke organizacije u današnjem smislu te reči. moderne političke partije javljaju se tek u 17. i 18. veku i to najpre u engleskoj i to su bile partije torijevaca (konzervativna partija) i partija vigovaca (laburistička partija). Ove prve političke partije formirao je takozvani treći stalež zato što je postojao zakon po kome su političke partije mogli da formiraju samo oni građani koji su raspolagali nekom imovinom (imovinski cenzus). Radnička klasa svoje političke partije mogla je da formira tek sa usvajanjem opšteg  prava glasa i prve radničke partije se javljaju u drugoj polovini 19. veka i bore se za humanije odnose u društvu. Politička partija je raltivno trajna organizacija istomišljenika čiji je cilj legalno preuzimanje vlasti, učešće u vlasti ili makar uticaj na vlast da bi se ostvario određeni politički program organizovanja društva. Svaka politička partija mora da ima svoj program i ciljeve borbe, statut kao pravni akt kojim je ona organizovana i svaka politička partija propagira svoje političke ciljeve. Odluke donosi partijski vrh ali to  prikazuje kao volju ukupnog članstva. Svaka partija je posrednik između građana i odlučivanja i što god je više partija više je posrednika, međutim višepartijski sistem nudi više mogućnosti, pa je zato on u prednosti.

Нема коментара:

Постави коментар