уторак, 05. фебруар 2013.

Izučavanje prava i slobode građana

Ustav garantuje prava i slobode građana koje se ostvaruju direktno na osnovu ustava. Najznačajnije slobode i prava građana su: političke slobode i prava građana, ekonomske slobode i prava građana, lične slobode i prava građana, kulturne slobode i prava građana i zdravstvene slobode i prava građana.

Političke slobode i prava građana: omogućavaju građanima učešće u političkom životu i odlučivanje o društvenim pitanjima neposredno ili preko predstavnika. Najznačajnija politička prava i slobode građana su: biračko pravo, sloboda organizovanja, sloboda štampe i drugih vidova informisanja, sloboda govora i javnog okupljanja i pravo građana da kritikuju rad državnih organa i funkcionera.

Biračko pravo je najznačajnije pravo u ovoj oblasti, veoma je staro ovo pravo ali kao opšte i jednako biračko pravo je novijeg datuma. Pod biračkim pravom se podrazumeva pravo građana da biraju, da budu birani, da učestvuju u kandidovanju i da učestvuju na referendumu.

Pod opšte biračko pravo se podrazumeva biračko pravo građana određene starosti, obično 18 godina bez obzira na razlike među njima u poslu, poreklu, imovnom stanju i sl. ali pod uslovom da su psihički zdravi i da im privremeno ili trajno nije oduzeto pravo pravo sudskom presudom i da žive na teritoriji na kojoj se vrše izbori.
Jednako biračko pravo pak znači da su glasovi svih građana na izborima od podjednake važnosti. Opšte biračko pravo je uvedeno nakon što su žene dobile pravo glasa početkom 20. veka. Može da se ostvaruje neposredno ili preko elktora, a ostvaruje se javnim ili tajnim glasanjem (demokratski način).

Sloboda organizovanja je takođe garantovan ustavom naše zemlje jer organizovanjem građana mogu lakše da ostvare brojne svoje interese i ciljeve. Organizovanje po našem ustavu je *** a delovanje organizacija slobodno, to znači da je **** samo upisati organizaciju u registar, nije potrebna dozvola. postoje: ekonomske, političke, kulturne i druge organizacije.
Političke partije su najvažniji oblik polizičkog organizovanja a sindikati ***** oblik ekonomskog organizovanja građana
Ekonomsko organizovanje građana može biti ograničeno samo u sledeća četiri slučaja:
  1. Ukoliko organizacija teži nasilnom rušenju postojećeg poretka
  2. Ukoliko organizacija ugrožava teritorijalnu celovitost i nezavisnost
  3. Ukoliko organizacija ugrožava prava i slobode građana
  4. Ukoliko organizacija ****** nacionalnu i versku mržnju. 

10. Ekonomske slobode I prava gradjana
Ekonomske tj. Ekonomsko-socijalne slobode I prava gradjana obezbedjuju ekonomsku I socijalnu sigurnost gradjana I obavezuju da ona izvrsava odredjene duznosti u ovoj oblasti. Najznacajnija ekonomsko-sovijalna prava slobode gradjana su pravo svojine I prava na rad, a iz njih proizilaze sva ostala ekonomsko-socijalna prava I slobode gradjana.
Pravo svojine je klasicno pravo gradjana drustva jer bez privatne svojine, a o njoj se radi gradjansko drustvo ne moze postojati, I zato sve tzv kapitalisticke zemlje u svojim ustavima garantuju I stite pravo svojine. Bez toga one ne bi mogle da postoje. Pod pravom svojine se podrazumeva ravnopravnost svih svojinskih oblika, sloboda preduzetnistva, sloboda konkurencije I sloboda pri izboru profesije. Nas ustav garantuje I stiti takodje pravo svojine.
Pravo na rad –zahtev za pravo na rad prvi je istakao francuski socijalista Sent Simor, a prvi put organizovano su istakli francuski radnici u revolucionarnoj 1848 god. Pod pravom na rad ne podrazumeva se samo pravo na zaposljenje vec I na organizovanje rada, pravo na upravljanjeradom I pravo na odlucivanje o rezultatima rada. Pravo na rad prema tome sprecava prinudni rad I afirmise slobodu rada. Posebna prava u okviru prava na rad su pravo na zaradu odnosno materijalnu nadoknadu u slucaju privremene sprecenosti za rad, pravo na dnevni, nedeljni I godisnji odmorm pravo na strajk I pravo na zastitu na radu, posebno se to odnosi na zene I decu.
Prava iz oblasti socijalne zastite- pravo na zdravstvenu zastitu I zastitu u slucaju bolesti, pravo na nadoknadu u slucaju duze sprecenosti za rad, prava trudnica, pravo na licnu penziju, pravo na porodicnu penziju I druga prava iz oblasti sovijalne zastite.
Prava na zastitu porodice pre svega majke I deteta. Porodica je osnovna celija drustva I ona uzima posebnu zastitu, a deca I njihove majke ukoliko su maloletni takodje uzimaju zastitu jer su oni budicnost drustva.
Prava nesposobnih I delimicno sposobnih lica- drzava je duzna da delimicno sposobna lica osposove da sami mogu da obezbede svoju egzistenciju.Nesposobnim licima drzava je duzna da obezbedi egzistenciju.

11.Licne slobode I prava gradjana
Sve slobode I prava gradjana su sustini su licne slobode I prava gradjana zato sto se ona odnose na pojedince, na licnosti, mnedjuti ovako se zovu samo ona prava I slobode gradjana koja se odnose na coveka kao ljudsko bice, odnosno koja se odnose na integritet I dostojanstvo ljudi I to pre svega na relaciji covek- drzava. Sve licne slobode I prava gradjana mogu da se podele na 2 grupe:
1. najznacajnije licne slobode I prava
2. ostale licne slobode I prava

U prvu grupu najre spada pravo na jednakost I ravnopravnost; neprekosnovenost ljudskog zivota; neprekosnovenost ljudske slobode; sloboda svesti, misli I javnog izrazavanja misli I sloboda veroispovesti.
U drugu grupu spadaju: sloboda kretanja I nastanjivanja; nepovredivost stana; nepovredivost tajne pisama; sloboda nacionalnog opredeljenja; pravo na drzavljanstvo; prava nacionalnih manjina I prava stranaca ukljucujuci pravo azila.
Pravo na jednakost I ravnopravnost je jedno od najznavajnijih licnih prava, dobijeno je u dugotrajnoj I teskj borbi protiv privilegija pojedinaca I grupa ljudi u drustvu. Prvi put ovo pravo se javlja u deklaraciji o nezavisnosti SAD iz 1776 god. I deklaraciji o pravima coveka I gradjanina u Francuskoj iz 1789 god. Sustina prava na jednakost I ravnopravnost jeste u nepostojanju bilo kakvih privilegija u drustvu I u jednakosti ljudi pred zakonom I drzavnim organima, drugim recima to je takav ekonomski I politicki sistem koji se oznavaca kao vladavina prava gde su svi ljudi jednaki I gde niko ne moze da ima vise prava od drugih odnosno da ima privilegije. Da bi se ovo pravo ostvarivalo potrebna je demokratska kultura koja se stice od detinjstva I neophodna je za demokratski zivot.Pravo jednakosti I ravnopravnosti je moguce samo pod jednakim uslovima sto znaci da ne mogu da budu jednaki zdravi I bolesni, drzavljani I stranci, ali jednakost podrazumeva I jednakost ljudi u duznostima.
Neprekosnovenost ljudskog zivota- to znaci da je to cak I vise od prava, a pod neprekosnovenost ljudskog zivota se podrazumeva pravo na zivot, ljudski integritet I dostojanstvo. Kada se radi o pravu na zivot ono je neprekosnoveno, cak I vecina drzava u savremenim uslovima se odrice smrtne kazne, a neprekosnovenost I dostojanstvo ljudske licnosti znaci da niko ne sme fizicki, moralno ili na neki drugi nacin da maltetira druge ljude.
Neprekosnovenost ljudske slobode- Ljudska sloboda je takodje neprekosnovena jer je mnogo zrtava dato za ljudsku slobodu I zato se ona mora cuvati I braniti.
Sloboda svesti misli I javnod izrazavanja misli- ovo je I licna I politicka sloboda prava gradjana. Bez ove slobode demokratija je nezamisliva.
Sloboda veroispovesti- ustav nase zemlje garantuje I slobodu ljudima da veruju u natprirodno bice, da budu teisti, ali I slobodu da ne veruju u natprirodno bice tj da budu ateisti.
Sloboda kretanja I nastanjivanja znaci da svako u svojoj drzavi moze da se slobodno krece I nastanjuje u okviru drzave.
Nepovredivost tajne pisama- Niko ne sme da otvori I procita pismo
Sloboda nacionalnog opredeljenja- svako ima pravo da bira svoju nacionalnost
Pravo na državljanstvo- trajna pravna veza između pojedinca i države.

Ostale slobode i prava građana; zaštita ustavom garantovanih sloboda i prava
U ostale slobode i prava građana ubrajaju se zdravstvene i kulturne slobode i prava građana. Najznačajnija zdravstvena slobode i prava građana su: pravo na zaštitu zdravlja i pravo na zdravu životnu sredinu. Najznačajnija kulturna prava i slobode građana su pravo na obrazovanje i sloboda naučnog i umetničkog rada.
Pravo na zaštitu zdravlja - ovo je relativno novo pravo. Prvi put se javlja u deklaraciji o ljudskim pravima koju su 1948god donele ujedinjene nacjie. ovo pravo zahteva velika materijalna sredstva pa se zbog toga ne nalazi u ustavima svih zemalja.  pravo na zaštitu zdravlja podrazumeva i prevenciju bolesti, kao i izgrađivanje zdravstvenih kapaciteta zašta kao i za osnovnu zdravstvenu zaštitu najveći deo sredstava zreba da izdvoji država. Zakonom je uređen način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu pa tako deca, trudnice i ostarela lica imaju pravo na zaštitu zdravlja sredstvima iz budžeta a ostali participiraju (učestvuju jednum delom svojim sredstvima u zaštiti svoga zdravlja).
Pravo na zdravu životnu sredinu - životna sredina ljudi je danas veoma ugrožena. Nju ugrožavaju sami ljudi tako što preterano izvlače iz prirode a sa druge strane koristi prljave tehnologije. Zadnjih 40 do 50 godina veoma su aktivni ekološki pokreti koji se bore za zaštitu čovekove životne sredine i njeno očuvanje za buduće generacije.
Prao na obrazovanje - obrazovanjem se ljudi pripremaju za zanimanje koje će obavljati tokom života ali se obrazovanjem i razvijaju kao svestrana i slobodna bića. Obrazovanjem se uprošćeno shvata kao školovanje od koga u najvećoj meri zavisi obrazovanje. U našoj zemlji postoje osnovne škole koje su obavezne i besplatne, srednje koje su besplatne i visoke koje se delimično finansiraju iz budžeta.
Sloboda naučnog i umetničkog rada - ovo je ustvara sloboda savesti ili javnog izražavanja misli stim što se radi ovde o itelektualnoj slobodi, a ova sloboda je od velikog značaja za društvo i njegov razvitak jer bez nje nema napretka u društvu.

Sve slobode i prava građana ostvaruju se na osnovu ustava. Zakonom se samo propisuje način njegovog ostvarivanja. U ratnim i sličnim uslovima mogu biti ograničene neke slobode i prava. Na primer sloboda informisanja, kretanja, međutim postoje slobode i prava koja se ne mogu ogrančavati bilokako: pravo na život, ljudsku slobodu...
U pojedinim slučajevima može doći do ugrožavanja ljudskih prava; do lišavanja slobode bez razloga, do ugrožavanja prava svojine i slično. Zbog toga je uvedena sudska zaštita. oona se obično vrši preko redovnih sudova. Za ostvarivanje prava i slobode građana potrebni su određeni uslovi, to znači materijalni, politički i kulturni uslovi.