уторак, 23. април 2013.

Lokalna samouprava

Lokalna samouprava je samouprava građana poslovima lokalne teritorijalne zajednice, a lokalne teritorijalne zajednice mogu da budu opštine, srezovi, okruzi itd. Lokalna samouprava se može ostvariti na dva načina:
  1. Neposredno – preko zborova građana i skupština.
  2. Posredno – preko izabranih predstavnika građana u organima lokalne samouprave s tim sto građani mogu da neposredno kontrolišu rad izabranih predstavnika.
Lokalna samouprava javlja se još u srednjem veku u vidu tkz. slobodnih gradova. Obično su to bili pomorski gradovi koji su se obogatili zahvaljujući trgovini morem pa su od svojih gospodara tražili i dobijali status slobodnog grada, a to znači da mogu samostalno da uređuju svoje unutrašnje odnose.
Posle Francuske buržoarske revolucije u mnogim zemljama uređena je lokalna samouprava.
Lokalna samouprava u savremenim uslovima predstavlja oblik i način ostvarivanja suvareniteta građana i organizovanje države odnosno decentralizacije vlasti. Lokalnom samoupravom uredjuju se pitanja od interesa za svakodnevni život građana kao što su izgradnja ulica, mostova, bolnica,... a sredstva za ove namene obezbeđuju iz prihoda same lokalne teritorijalne zajednice, a takođe i drugi deo država izdvaja.
U nasoj zemlji lokalna samouprava je uvedena ustavom iz 1990. godine umesto dotadašnjeg komunalnog koji je bio zasnovan na samoupravljanje. Lokalnom samoupravom u našoj zemlji uređuju se 3 grupe pitanja:
  1. Rešavaju se komunalni problemi u naselju.
  2. Utvrđuje se program razvoja i urbanistički plan lokalne teritorijalne zajednice.
  3. Stvaraju se uslovi za razvoj kulture, obrazovanja, sporta i druge delatnosti u lokalne teritorijalne zajednice.
Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz sredstava samo lokalne teritorijalne zajednice budžeta drzave i eventualnog kredita banaka odnosno samodoprinosa građana.

U našoj zemlji pored opštine kao osnovne lokalne teritorijalne zajednice u lokalnu samoupravu spadaju još i gradske zajednice opština ili skraćeno gradovi. Okruzi koji kod nas postoje nisu lokalne teritorijalne zajednice već su to filijale ili ispostave Republike Srbije. Opština kao osnovna teritorijalna zajednica može u svom sastavu imati mesne zajednice, to su zajednice po mestu stanovanja. U opštini kao u osnovnoj teritorijalnoj zajendici, a slično je i u gradskim, postoje sledeci organi lokalne samouprave:
  1. Skupština opštine - koju čine odbornici izabrani na lokalnim izborima koji imaju svog predsednika koji saziva i rukovodi radom opštine. Predsednik opštine je inokosni organ koga bira narod na lokalnim izborima.
  2. Opštinsko vece – to je u neku ruku opštinska vlada odnosno izvrsni organ lokalne samouprave a u opštini postoje tkz. opštinski sekreterijati.

Нема коментара:

Постави коментар